GEODEZJA

Nasza oferta obejmuje między innymi:

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,
 • pomiary powierzchni (lokali usługowych, mieszkalnych, kamienic),
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń,
 • pomiary objętości mas ziemnych, hałd,
 • pomiary osiadania budynków, kominów itp.
 • zakładanie oraz aktualizacja mapy zasadniczej,
 • kompleksowa obsługa inwestycji ( hale, budynki jednorodzinne i wielorodzinne),
 • tyczenie obiektów budowlanych oraz uzbrojenia,
 • inwentaryzacja obiektów budowlanych oraz uzbrojenia,
 • inwentaryzacja zieleni,
 • specjalistyczne prace geodezyjne na wysokościach (tyczenie szybów wentylacyjnych, konstrukcji stalowych itp.),
 • podziały nieruchomości,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • wznowienia punktów granicznych,
 • wykazy synchronizacyjne,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości. 

Jeśli chcesz wycenić prace geodezyjną lub zadać inne pytanie, zachęcamy do skorzystania z formularza na stronie. Dla ułatwienia w celu wykonania wszelkich analiz proszę podać adres nieruchomości ( gmina, obręb , numer działki, nr księgi wieczystej).